Консультпункт

 

 

Положення про консультативний центр дошкільного навчального закладу № 33
для батьків  або  осіб, які їх замінюють  і  дітей, які виховуються в умовах сім’ї


    1. Загальні  положення
    1.1.Консультативний центр для  батьків або осіб, які їх замінюють і  дітей, які виховуються в умовах сім’ї (далі – Консультативний центр),  організовується при навчальних  закладах, що реалізують освітні програми дошкільного виховання та районних методичних кабінетах.
    1.2. Консультативний центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами, наказами МОН молодьспорт, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим положенням.
    1.3. Консультативний центр створюється для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей віком від  2 місяців до 6(7) років, які виховуються в умовах сім’ї.
1.4. Консультативний центр – це одна з форм надання допомоги сім’ї у вихованні і розвитку  дітей дошкільного віку.


    2. Мета і завдання  діяльності  Консультативного центру
    2.1. Мета створення  Консультативного центру:
- забезпечення єдиних вимог і  наступності сімейного і суспільного виховання;
- надання безкоштовної психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють,  підтримки різнобічного розвитку  дітей, які виховуються в умовах сім’ї.
    2.2. Головні  завдання Консультативного центру:
 - надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та
навчанні дітей, які виховуються в умовах сім’ї, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
- сприяння   соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
- забезпечення взаємодії між  дошкільним навчальним закладом й іншими організаціями соціальної і медичної  підтримки дітей і батьків або осіб, які їх замінюють.


    3. Організація діяльності  Консультативного центру
    3.1. Основні форми діяльності Консультативного центру:
 - організація лекторіїв, теоретичних і практичних семінарів, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють);
- організація заочного консультування в телефонному режимі, через організацію роботи сайту навчального закладу.
    3.2. Консультативний центр може здійснювати  консультативну допомогу батькам  або особам, які їх замінюють,  з питань:
    - соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
    -  вікових, психофізіологічних  особливості  дітей;
-  психологічної готовності до навчання у школі;
    - профілактики  відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
    - організації ігрової діяльності;   
    - організації харчування дітей вдома;
    - створення  умов для за загартування і оздоровлення;
- соціального захисту дітей із різних  категорій сімей.
    3.3. Робота з батьками  або особами, які їх замінюють і дітьми  в Консультативному центрі проводиться підгрупами та індивідуально.
    3.4. Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють,  будується  на основі інтеграції діяльності спеціалістів Консультаційного центру: вихователя, практичного психолога, медичного працівника.
    3.5. Консультування батьків або осіб, які їх замінюють, може проводитись одним або декількома  спеціалістами одночасно.
    3.6. Для здійснення діяльності Консультативного центру необхідно ведення наступної документації:
-  журнал реєстрації звернень;
- план та графік роботи  Консультативного центру, затверджений керівником навчального закладу, на базі якого функціонує даний центр;
-  аналіз роботи за рік.
    3.7.  Безпосереднє  керівництво Консультативним центром здійснюється керівником навчального закладу, на базі якого  організовано його діяльність.

 

                                                    Графік роботи консультативного центру  при ДНЗ № 33

                                                           з батьками та дітьми, неохопленими освітою

 

п/п

Розділ програми

    Години

    занять

Хто

проводить

   1.

Методичні рекомендації до програми виховання дітей старшого дошкільного віку „Впевнений старт” щодо проведення занять:

  13:00-15:00

 

вихователі

·   Мовленнєвий розвиток (навчання грамоти; мовленнєве спілкування)

 понеділок

Артюхова О.В.

·   Пізнавальний розвиток з пріоритетом пізнавально-природних завдань (дитина і навколишній світ /рідна природа )

вівторок

Воловик Н.С.

·   Художньо-естетичний розвиток (малювання, аплікація, ліплення)

середа

Лазарєва О.В.

·   Пізнавальний розвиток з пріоритетом логіко-математичних завдань

четвер

Дегтярьова І.А

·   Фізичний розвиток

п´ятниця

Кареніна В М

·   Художньо-естетичний розвиток (музичне виховання)

п´ятниця

Лисенко Г.П.

2.

День Здоров´я

друга середа

Кареніна В.М..

3.

Консультації для батьків

 спеціалістів дошкільного

 навчального закладу

кожний вівторок

вихователі груп, музичні керівники, психолог, фіз..інструктор, вихователь-методист

4.

Перегляд контрольних занять з грамоти, математики

ХІ. 12

ІІ, V. 14

 Буймер Н.І.

5.

Консультація „Організація роботи з формування готовності до школи дітей шостого року життя”

23.01.14

 Крохмаль І.Г.

 

.

 

                                                       План роботи  консультативного центру

 

Тема

Термін виконання

Відповідальний

  Примітки

1

Адаптація малюків: чи бути батькам у групі

вересень

психолог

 

2

Вікові, психофізіологічні особливості дітей

жовтень

лікар

 

3

Цікава математика на дворі і вдома

листопад

методист

 

4

Загартування. Створення умов для загартування і оздоровлення

грудень

медсестра

 

5

Здоров’я збережувальні технології у дошкільному навчальному закладі

січень

інструктор з фізичного розвитку

 

6

Сором'язливість - це маска вразливості чи прихований аутизм

лютий

вчитель-дефектолог

 

7

Ознайомлення дітей з предметним світом як засіб підготовки до школи

березень

завідувач

 

8

Музика-засіб активізації розумових здібностей

квітень

музичний керівник

 

9

Психологічна готовність до навчання у школі

травень

психолог