Наш садочок

 
Головною метою комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №33 комбінованого типу Харківської міської ради" є забезпечення реалізації права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у догляді, розвитку та вихованні дітей.
Діяльність  дошкільного навчального закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
 - збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; ·
- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів; ·
- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; ·
- формування у дітей гігієнічних навичок;
- формування у дітей основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки; ·
- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї; ·
- надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини; ·
- організації проведення лікувально-профілактичної роботи з дітьми спеціальних груп.
Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: ·
- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»; ·
- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до їх змісту, рівня і обсягу;
-· створення безпечних умов для життя і здоров’я дітей, а також забезпечення безпеки перебування дитини у закладі впродовж визначеного часу, організації медичної допомоги;
-· відповідність обраних форм організації навчально-виховного процесу віковим психофізіологічним особливостям вихованців.