Методична робота

     Організація методичної роботи з педагогічними кадрами в дошкільному навчальному закладі носить діагностично-прогностичний характер, базується на аналізі роботи при проведенні навчально-виховного процесу. ЇЇ зміст полягає у психологічній, методологічній, теоретичній підготовці педагогів, надання педагогам знань за окремими методиками.
       В роботі з педколективом нашого закладу впроваджуються масові (педради, семінари, методоб’єднання), групові (семінари-практикуми) та індивідуальні (самоосвіта, курсова перепідготовка) форми методичної роботи. Створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів. Використовуються традиційні інтерактивні форми методичної роботи, особливо під час проведення педагогічних рад: круглий стіл, методичні посиденьки, прес-конференції, диспути, дискусії, «мозковий штурм».
     Методична робота в дошкільному навчальному закладі спонукає вихователя до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяти збагаченню педагогічного колективу знахідками, допомагати молодим вихователям переймати майстерність у більш досвідчених колег; це цілісна система взаємопов’язаних заходів і дій, спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вихователя, на узагальнення і розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, а в остаточному підсумку – на досягнення оптимальних результатів навчання, виховання і розвитку дошкільників.

Основними завданнями методичної роботи в закладі є:

  • вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду;
  • ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічної науки з метою підвищення наукового рівня педагога;
  • збагачення новими, прогресивними і більш досконалими методами та засобами навчання;
  • постійне вдосконалювання навичок самоосвіти, надання педагогу кваліфікованої допомоги, як у питаннях теорії, так і в практичній діяльності, у підвищенні результатів його педагогічної праці