Навчальний процес

 

     Науково-методична робота у дошкільному навчальному закладі спрямована на забезпечення цілісного підходу до розвитку особистості відповідно до нормативних вимог та методичних рекомендацій за програмами «Дитина», «Впевнений старт» (старший дошкільний вік), «Віконечко» (для дітей із ЗПР), «Розквіт» (для дітей з аутизмом), та «Програмою виховання та навчання розумово відсталих дітей дошкільного віку».

     Обсяг навчального навантаження, тривалість та форми організації зайнятості дітей відповідають вимогам наявних програм дошкільної освіти. Режим дня кожної вікової групи, розклад зайнятості дітей затверджені педагогічною радою та відповідають рекомендаціям МОН України.

     У дошкільному навчальному закладі впроваджуються наступні педагогічні новації: авторська методика М. Єфименка «Театр фізичного виховання дітей дошкільного віку»,  педагогічна спадщина В. Сухомлинського, використання методики Марії Монтесорі. Складено банк інноваційних технологій, впроваджується ефективний педагогічний досвід - теорія розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ) Г. Альтшулера, методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання Л.Шульги. 

     Інструктор з фізичної культури Кареніна В.М. проводить фізкультурні заняття у формі ігрових дійств. Горизонтальний пластичний балет («пластик-шоу»), що поєднує музичність, хореографічність, естетичність дійства. Вихователь Лазарєва О.В. використовує скорочені програми методики під час проведення  фізкультурних хвилинок, пауз. Педагоги об’єднують спільну мету та сюжетну лінію у кілька  міні-ігор, ігор-вправ.

     Вихователь спеціальної групи Колеснікова Г.В., вчителі-дефектологи Юрок Н.М., Войтенко Ю.В.  працюють над створенням предметного середовища, у якому дитина зможе найповніше реалізувати свої природні здібності. Педагоги використовують у роботі матеріали, з якими вихованець працює, наслідуючи педагога, діючи за зразком, а потім самостійно приступає до їхнього виконання. Індивідуалізація розвитку дошкільників реалізується через взаємодію з матеріалами, з урахуванням  права вибору  дітей, природних потреб  та розумових особливостей.

      Вихователь Артюхова О.В. вважає основним із завдань  - навчати дитину розв'язувати проблеми різного рівня складності з використанням винахідницьких завдань. Вона намагається навчити дитину виявляти проблеми, з’ясовувати, чому легкі завдання розв'язуються просто, а важкі – складно. У роботі з дітьми педагог використовує колективні ігри, ігри-заняття, під час яких діти вчаться спостерігати навколишню дійсність, виявляти суперечливі властивості предметів, явищ, шукати відповіді на поставлені питання. Таким чином, в роботі вихователя ефективно використовується технологія ТРВЗ Г. Альтшуллера.

      Молодий педагог Зажарська М.О. впроваджує в практику роботи методику Л.Шульги.  Діти зображують навколишнє тільки після емоційних зустрічей з ним у процесі спостереження, розгляду картин, слухання музики, читання, розповідання. Головне завдання організації  зображувальної діяльності – виховання естетичних почуттів, а допоміжне – навчання технічним прийомам. Чим більше органів чуття беруть участь у сприйманні навколишнього, тим повнішими будуть уявлення, глибшим – пізнання.

 

"До досягнення якості через досягнення особистості» - ось лозунг сучасної дошкільної освіти. Адже тільки колектив, який складається із поважаючих себе особистостей, можна вважати творчим колективом".